You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Bilim doğanın hizmetinde

Abruzzo'da doğan Valagro bugün kendisini dünyaya taşıyor. Doğaya olan tutkusuyla bundan doğan bitkilerin bakımı ve beslenmesi için çözümler üretiyor.
Bugün firmamız,müşterilerin kapsamlı özel taleplerine cevap verebiliyor, ki bu talepler, kaynakların giderek azaldığı ve pahalandığı bir çevrede yeni ve artan ihtiyaçları yansıtıyor.
Bunun için Valagra'do daha az kaynakla gelişim ve refah getirmeyi başarabilmek için bir mücadeleye başlama ve daha az toprak, daha az su, daha az teknik araçlar kullanılarak, dünyanın gereksinimleri için daha çok ve daha iyisini üretme kararı aldık.
Bunu yapmak için araştırma ve yeniliği doğanın hizmetine sunduk ve geleceği koruma altına almanın çevreye saygı göstererek ve herkesin sağlığını koruyarak birlikte yapılması gerektiğinin farkındayız.

Doğa tutkusu, yeniliğe olan itimat, geleceğe karşı yükümlülük.

Vizyonumuz

Valagro'da, mükemmelliği takip eden, daha fazla ve daha sağlıklı gıda üretmek için bilimi yürekten bir şekilde tarıma uygulayan üçüncü yol zihniyetini sürdürüyoruz

Misyonumuz

Insanlar ve doğa için sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak

Değerlerimiz

Değerlerimizi gerçekten yaşıyor ve bunlara göre hareket ediyoruz 
Aşağıdakilere inanıyor ve bunlarla yaşıyoruz

Bütünlük
insana ve doğaya saygı duyarak dürüstlükle hareket ediyoruz
Tutku
inşa ettiğimiz sürdürülebilir gelecekten sorumluyuz
Güven
söylediklerimizi yapmaya dayalı ilişkiler kuruyoruz
Bağlantılar
bireysel katkıları fark ederken daha büyük resmi görüyoruz
Yenilikçi zihniyetler
cesaret, merak ve kararlılıkla imkanlar oluşturuyoruz

Kurumsal Kültür

Daha önce yapılmış olanları zorlamaya odaklanıyoruz. 
Sürekli mükemmellik arayışı içindeyken uzmanlık ve iş zekasını önemli sonuçlarla eşleştiriyoruz. 
İmkansızı gerçekleştirmek için çalışıyoruz. 
Meraklı olanlar ve öğrenmeyi asla bırakmayanlarla cesurca değişiklik yapanlar ve açıkça yeni fikirleri dinleyenler için. 
Katılımı güçlendirirken daima çeşitliliğe saygı duyarak değerleri başkalarına aktarabilenler için.

Kurumsal Yönetim

231/2001 Yasama Kararnamesi uyarınca Örgütsel Model

Valagro, 231/2001 Yasama Kararnamesinde yer alan İtalyan yasal düzenlemelere uyan bir Organizasyon, Yönetim ve Kontrol Modeli'ni kabul etmeye karar verdi.

Mesleki Ahlak Kuralları

Mesleki Ahlak Kuralları, kurumsal işlerin yürütülmesine ve şirketin menfaatine, çıkarına çalışan herkes adına en yüksek etik standartları sağlamak için oluşturulmuş olan referans noktasıdır.

Valagro: 1980'den beri doğaya olan tutku

Bugün Valagro ve dünya çapındaki 13 şubesi, biyolojik uyarıcı ve besleyici spesiyalitelerin üretiminde ve pazarlamasında liderdir. Şirketin Atessa'daki üretim tesisine ve İtalya'daki diğer fabrikasına ek olarak, Norveç'te 2 tesisi, Hindistan'da 2 tesisi ve Pirassununga, Brezilya'da yeni bir tesisi bulunmaktadır.  Ayrıca şirket, ABD'de yeni bir fabrikanın yapıldığını duyurdu (Mayıs 2018)

Bir değer öyküsü
Valagro'nun temeli 80'li yıllarda diğerleri arasından sıyrılan bir değer üzerine atıldı: yenilik için amansız takip, doğa ve etiğe saygı. Tüm dünyada artan sayıda ülkede varlığını pekiştirmek için başarılı bir yol katederek, seksenli yıllarda İtalyan pazarında başarıyla kuruluşunu gerçekleştirmesinde etkin olan nitelikler vardır. 90'lı yıllar boyunca yetkinlik, müşteri odaklılık ve yenilik, Valagro'nun Avrupa pazarına açılmasını ve Doğu ve Güney Amerika'da ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde varlığını tesis etmesini sağladı.

Uluslararası bir başarı
Yeni milenyum, Norveçli Algea ve Nordtang tarafından sağlanan, başlangıçta biyo-besinlerle besleyici spesiyallerde ve suyosunu özlerinde uzmanlaşan Nutrecology American şirketini içeren büyük kazanımların mümkün kıldığı endüstriyel bir çeşitlenme süreci ile başlamıştır. Daha sonra, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki iştirakleriyle birlikte İngiliz Maxicrop Valagro tarafından satın alınmıştır.
2015 yılına geldiğimizde ise, Valagro, Hint menşeli bir biyopestisit şirketi olan Sri Biotech Laboratories India Limited'i  (bugünkü ismiyle Valagro BioSciences) satın alarak fermantasyon gibi yeni teknolojileri içeren biyopestisit pazar segmentine giriş yapmış, Güney ve Güney Doğu Asya'daki varlığını genişletmiş ve tarımsal amaçlı biyolojik ürünlerin üretimindeki küresel şirket statüsünü pekiştirmiştir.
Bunlar, Valagro'nun şimdi bir dizi yüksek uluslararası otoriteler tarafından yüksek düzeyde onaylı bir şekilde mevcut olduğu 80'den fazla ülkeyi kapsayan bir dağıtım ağından oluşan konsolidasyonu kapsayan aşamalardır.

Valagro Dünyası, bugün.
Valagro bugün itibariyle iki iş alanında faaliyet göstermektedir:

  • Çiftlik Tarımı,
  • Yerel ve uluslarası endüstri için Endüstri.