You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

LSA Kompleksleri

Doğal kökenden LSA kompleksli mikro elementler.

Tüm ürünler

LSA' ile komplekslenmiş Demir
LSA ile komplekslenmiş Mangan
LSA ile komplekslenmiş Magnezyum
LSA ile komplekslenmiş Çinko
LSA ile kompleksli Bakır, Demir, Manganez, Çinko ve Bor,Molibdenum