You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Kalite, Çevre ve Güvenlik

Valagro'da kalite, her kaynağı içeren ve her işlemi etkileyen sürekli bir çabadır. Bu bağlamda, Valagro yıllar içinde küresel iyileştirme sistemini benimseyerek, işçilerin güvenliği ve refahı, ürün ve süreçlerin kalitesi, ve çevreye saygı amaçlı belirli bir sertifika programı izledi.

Entegre yönetim sistemi şu sertifikaları içerir.

ISO 14001: 2015

çevre sertifikası ISO 14001: 2015, tutarlı, etkili ve sürdürülebilir bir sistematik iyileşme arayan, faaliyetlerin çevresel etkilerini izleyen bir yönetim sistemini onaylayan uluslararası standart;

Sertifikayı görüntüle
ISO 9001: 2015

Kalite Sistem Sertifikası ISO 9001: 2015 etkinlik ve organizasyonun verimliliğini, ve müşteri memnuniyetini geliştirmek için tüm iş süreçlerini onaylamaktadır;

Sertifikayı görüntüle
ISO 45001:2018

İso 45001: 2018 sertifikası, bir yönetim sistemde işçilerin güvenliğini ve sağlığını korumak için gerekenleri belirleyen uluslararası standarttır.

Sertifikayı görüntüle
ISO 50001:2011

ISO 50001:2011 Sertifikası, rasyonel bir enerji kullanımıyla maliyet ve fayda arasında bir denge oluşturarak enerji verimliliğini arttırmak için gereken şartları belirleyen Uluslararası Standa

Sertifikayı görüntüle
ISO 22005:2008

ISO 22005:2008 Sertifikası, uluslararası kapsamda tam  ve sistematik, etkili bir izlenebilirlik sistemi uygulamak için (gıda ve yem üretimi dahil) tüm tarım-gıda sektörlerine uygulanan bir kuraldır.

Sertifikayı görüntüle
EMAS

Avrupa Yönetmeliği 1221/2009 Uyum Sertifikası, Eko-Yönetim ve Denetim Programı (EMAS: Eco-Management and Audit Scheme) için, uygun çevre yönetimi ile ilgili bilgileri topluma ve diğer ilgili şahıslara sunmak, çevresel performansını geliştirmek  ve değerlendirmek için Avrupa Komisyonu tarafından önerilen gönüllü bir araçtır.

EMAS beyannamesinin tamamı için burayı tıklayın.

Sertifikayı görüntüle
ISO/TS 14064:2013 & ISO/TS 14067:2013

GHG ile ilgili sertifika (Greenhouse gases -  Sera gazları - ürünlerin karbon ayak izi - ölçüm ve iletişim için gereksinimler ve kılavuzlar) Çevre, Arazi ve Deniz Bakanlıkları tarafından ortaklaşa finanse edilen ve teşvik edilen Karbon Ayak izi değerlendirmesi için programın devamında yer alır.

Sera gazi yönetim sistemine sahip şirket ISO/TS 14064:2013
Sera gazi yönetim sistemine sahip şirket ISO/TS 14067:2013

Ayrıca, Valagro bir dizi proje ve organizasyonlarla birlikte  genişletme ve şirketin kalite yönetiminin güçlendirilmesi amacı gütmektedir:

ICQF

Kalite Kontrol Gübre Enstitüsü (ICQF):, 748/84 yasası gereğince paketlerin içeriğinin uygunluğunu değerlendiren organizma.

Responsible Care

Üçlü Sorumluluk: Çalışanların sağlığı ve çevre koruma güvenliği için ilke ve uygulamaların uygulanmasına dayanan küresel bir Kimyasal Endüstrisi gönüllü programı;

Daha fazlasını keşfet
GLOBAL G.A.P.

GLOBAL G.A.P programının üyesi,  şeffaflık ve dünya çapında tarım standartlarının uyum sağlanması amacını taşıyor.

Daha fazlasını keşfet