You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Valagro Global Conference 2015: Tarımın geleceği ve Valagro'nun rolü ile ilgili tartışmaların merkezinde yenilik, teknoloji ve sürdürülebilirlik

Dünyanın dört bir yanından gelen müşteriler gelişen bir dünya senaryosunda kendi deneyimlerini paylaşmak ve kendi ihtiyaçlarını göstermek için "Meet the Global Challenge" etkinliği merkezinde olacaklar

Meet the Global Challenge", 11-13 Mayıs arasında Milano Stresa'da yapılacak Grubun Global Konferansı için Valagro tarafından bu yıl seçilmiş, EXPO 2015 - "Gezegeni beslemek, yaşam için enerji" ile tamamen aynı çizgide olan bir temadır. Bu dünya çapında müşterilerimiz ile diyalog kurmak için kritik bir anıdır: müşterilerimizi ana merkeze koyup onları dinleme felsefesi içinde, doğrudan kendi seslerinden deneyimlerini dinlemek ve gerçek ihtiyaçlarını anlamak için yenilik, bilimsel araştırma ve sürdürülebilirlik temalarını ve küresel tarımın macro-trendlerini gözden geçirmekiçin bir fırsattır.

"Global Conferance, Grubun müşteri odaklılığı konsepti üzerine maksimum somutluğu sağlamasında çalışmalarını kuvvetlendirmek adına önemli bir buluşmadır, ki bu geleceğimizi üzerinde inşa etmeyi arzuladığımız temel taşlardan biridir, misyonumuzu canlandıran değerlerden biridir" – diye bildirdi Giuseppe Natale, CEO Grup Valagro - İnandık ki başarıya ulaşmak için müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarını karşılayan somut ve daha fazla kişiselleştirilmiş çözümler sunmak için, piyasanın beklentilerine daima daha zamanında cevap vermek son derece önemlidir"

Etkinliğin mekanı olarak Milano'nun seçilmesinin güçlü bir sembolik değeri vardır: Expo2015 ile uzun vadeli vizyon ve hedeflerin birbiri ile olan yakınlığının ve tutarlılığının altını çizme arzusudur. Tesadüfe bakılırsa tartışılacak ana konular evrensel fuarı ile aynı çizgidedir: Gelecekteki insan-toprak-su-hava hassas dengesini koruma ve sürekli büyümekte olan dünya nüfusu için yeterli bir beslenme sağlamak gibi büyük zorlu görevler için uygulanan tarım ve sürdürülebilirlik, bilim ve teknoloji. Aslında Valagro ziraatın sürdürülebilirliğini ve üretilebilirliğini daha da iyileştirerek bitkinin sağlığı ve beslenmesi için yenilikçi ve etkili çözümlerin araştırılması ve geliştirişilmesine bağlı kalmıştır. Grup, bizi bekleyen ve Expo 2015 ile paylaşılan küresel zorlu göreve katkıda bulunmaya devam edecektir: gelecek nesiller için daha fazla, herkes için daha iyi kalitede daha çok yemek sağlamak için daha az kullanmak.

Küresel temalar ve sektörlerin macro-sanayi trendleri üzerinde uluslararası ünlü liderlerin görüşleri ve uzmanların ana nokta sunumları tüm bölümlerin merkezinde gerçekleşecektir: Dr. Riccardo Valentini, Intergovermental Panel on Climate Change - IPCC üyesi ve Barıç için Nobel Ödülü, Prof. Pierdomenico Perata, Pisa Sant'Anna Üniversitesi Rektörü Dr. Segenet Kelemu, Nairobi, Kenya International Centre for Insect Physiology and Ecology Genel Müdürü, tarımsal sistemin gelecek anahtar sürücüleri olarak bilim, teknoloji ve sürdürülebilirlik tartışmasına katkılarını sunacaklardır.

Carlos Nobre, ONU Scientific Advisory Board üyesi, uluslararası ünlü iklim bilimci ve Teodoro Miano, Bari Üniversitesi Tarım, Bitki ve Besin Bilimleri Bölüm Müdürü ve tarımsal kimya ordinaryüs Profesör ise tarımın küresel senaryosunda iklim değişikliğinin etkileri üzerinde durulacaktır.

Ayrıca, üç gün sürecek olan Valagro toplantıları, özellikle tropikal bitkiler, sebze, meyve ve endüstri bitkileri hakkındaEXPO ile tutarlı olan grup mantığı çerçevesinde organize edilmiş workshoplardan oluşan eğitici bir gün ön görmektedir.Bu tematik alanların kapsamında, müşteriler ihtiyaçlarına ses verecek ve Valagro'nun etkin ve yenilikçi çözümler sunmayı bildiği ve buna devam edeceği workshoplardaki tarımsal nesnelerle ilgili ana meselelerin bazılarını tarif edebileceklerdir. 

Valagro verimliliği artırarak ve çevresel etkileri azaltarak kendi müşterilerinin daha çok ve daha kaliteli ürünleri elde etmesinde duydukları ihtiyaçları karşılayabilecek yenilikçi ve etkin çözümleri geliştirmek için her yıl cirosunun % 4'ünden daha yüksek bir miktarı bilimsel araştırmalara yatırmaktadır. Valagro'nun yenilik sürücülerinden biri, ayrıca, bitkilerin genomiklerinden mikrobiyolojisine, nutrasötiklerinden fizyolojisine kadar yayılan ilgi kapsamı alanı içinde avangart bir know-how bilgisini Grubun kullanmasına izin veren araştırma ve üniversite kurumları uluslararası ağ alanı ile olan işbirliğidir.