You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Prem Warrior, Valagro: “Biyostimülanlardan yeni teknolojilerin benimsenmesine: Gelecek nesil için gıda güvenliğini nasıl sağlayabiliriz?”

Valagro'nun Baş Operason Direktörü, Economist'in Amsterdam'daki Feeding the World Smummit etkinliğinde gıda güvenliği sorunu hakkında konuştu.
Bu konu, Milan'da 1 Mayıs'ta başlayacak "Feeding the Plant. Energy for Life - EXPO2015" etkinliği ile de çok ilgili bir konu.

Biyostimülanlar ve özel besin maddelerinin üretim ve ticarileştirilmesinde öncü şirketlerden biri olan Valagro'nun Baş Operason Direktörü (COO) Prem Warrior, küresel tarımı şekillendirmenin yanı sıra açlık ve gıda güvenliği sorunlarına etkili bir çözüm sağlayabilecek temel makro-trendleri vurguladı.
Kısa bir süre içinde, 1 Mayıs'ta, Feeding the Planet. Energy for Life özel teması ile başlayacak EXPO2015 etkinliği dikkate alınırsa bu sorunun ilgi ve önemi anlaşılıyor.
Beslenme yetersizlikleri günümüzde dünya genelinde 925 milyon insanı etkilerken bir yılda 36 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Bununla birlikte, paradoksal olarak, obezite ve aşırı beslenmeden mustarip 1,3 milyar insan varken kötü yeme alışkanlıkları her yıl 29 milyon kişinin ölümüne yol açıyor. Ve kıtlığa katkıda bulunan hasat sonrası kayıpların yanı sıra yiyecek artıkları da söz konusu.
Bu sorunun gelişmiş ülkelerde daha iyi yaşam tarzlarının teşvikiyle çözüme kavuşturulması gerekirken, gelişmekte olan ülkelerde çoğunlukla hala tatmin edici seviyelerde olmayan gıda talebini karşılamak için tarımı güçlendirmeye yönelik acil bir ihtiyaç bulunmaktadır.
Bu bağlamda Prem Warrior adil olmayan gıda dağılımına karşı mücadeleye yardımcı olabilecek temel makro-trendlerin altını çizdi: sonuç odaklı tarımın yanı sıra beslenmeyi iyileştirmeye yönelik teknolojilerin kullanımı ve biyostimülanlar küresel tarımı şekillendiriyor. Prem Warrior şunlara işaret etti: “Biyostimülanlar sürekli artan dünya nüfusuna bağlı olarak artan gıda talebinin yol açtığı zorluklara çözüm bulmada çok etkili bir katkı yapabilir. Bu formülasyonlar bitkiler veya toprağa uygulandığında mahsullerin fizyolojik süreçlerini düzenleme ve etkileme kapasitesine sahip olan ve dolayısıyla bunları daha verimli hale getiren maddeler ve/veya mikroorganizmalar içeriyor. Biyostimülanlar bitkilerin metabolizmasında verimliliği artırabilmekte, böylece mahsulün miktar ve kalitesinde de artış sağlamaktadırlar. Bitkilerin abiyotik strese karşı toleranslarını ve benzeri faktörlere karşı koyma kabiliyetlerini iyileştiriyorlar. Son olarak, besin maddelerinin asimilasyonunu, dağılımını ve kullanımını teşvik ediyorlar.”
Valagro'nun Baş Operasyon Direktörü’nün (COO) sunduğu verilere göre yakın gelecekte daha az kaynak kullanarak daha çok üretim yapma ihtiyacının giderek arttığı bir durumla karşı kaşıya kalacağız.
Önümüzdeki 20 yıl içinde dünyadaki 1,2 milyar daha fazla insanı beslemek için %50 daha fazla gıdaya, %30 daha fazla suya ve %50 daha fazla enerjiye gereksinimimiz olacak. Bununla birlikte, son 20 yıl içinde görülen nüfus artışı, tüm dünyada yetiştiricilik yapılan alanların %32'ye düştüğü gerçeği dikkate alınmaksızın bile, hektar başına verim artışından daha fazla gerçekleşmiştir.
Biyostimülanlar gıda talebimizi karşılamamıza yardımcı olurken aynı zamanda çevreyi korumamızı da sağlar. Avrupa Birliği'nde biyostimülanların tarımsal üretimde %0,6'lık* ekstra bir atışa karşılık gelen 4 milyon tonluk bir katkı, CO2 emisyonlarında ise yıllık 0,8 milyon tonluk, yani %0,3'e** eşdeğer, bir düşüş sağlayabileceği tahmin edilmektedir AB'deki biyostimülan pazarının mevcut değerinin 350 ile 400 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir***.
Prem Warrior sözlerine şunları ekledi: “Valagro'yu Feeding the World Summit etkliğinde temsil etmekten gurur duyuyorum. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik sürekli yatırımlarımız sayesinde verimlilik ve sürdürülebilirliği artırırken bitki besleme ve bakımına yönelik inovatif ve etkili çözümler sağlama taahhüdü olan bir şirketiz. Bu yüzden Valagro, EXPO2015'in gıda güvenliği ve çevresel sürdürebilirlik konularında hükümetler dahil olmak üzere yanıtlar vermesi gereken tüm tarafları karşı karşıya getirdiği zorluklarla yüzleşmeye hazır.”

* EBIC ve FAOSTAT'tan gelen rakamlara dayalı olarak Valagro tarafından işlenmiş veriler
** EBIC, FAOSTAT ve Avrupa Çevre Ajansı’nın (EEA) Tarım Arazisi bazında sera gazı rakamlarına dayalı olarak Valagro tarafından işlenmiş veriler
*** EBIC'ten gelen rakamlara dayalı olarak Valagro tarafından işlenmiş veriler

Medya Galerisi
Prem Warrior - Feeding the World 2015