You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

 

2021'in sonlarında yaşadığımız karmaşık küresel durum, küresel pandeminin birleşik etkileri, ciddi bir tedarik zinciri kesintisi ve enerji maliyetlerinin artması nedeniyle tarım dünyasını 2022'de de zorlu bir senaryonun içine koyacaktır. Şimdi, her zamankinden daha fazla, müşterilerimizin yanında olmayı, onlara bu tür krizlerin etkisini azaltmak için eşdeğer çözümler sunmayı istiyoruz.

Valagro olarak, benzeri görülmemiş sorunlara yeni cevaplar vermek için yenilikçi yaklaşımımızdan yararlanmaktan gurur duyuyoruz. Aynı bakış açısıyla artık müşterilerimize eşdeğer tarımsal çözümlerin bilgisi ile destek olmak istiyoruz. Deneyimimize ve müşteri odaklı yaklaşımımızla, müşterilerimize uygun çözümlerin seçiminde rehberlik ediyor, onlara çıktılarını korumaları ve marjlarını korumaları için alternatif bir yol sunuyoruz.

Brexil Serisi: geleneksel şelatların kıtlığında gerçek bir çözüm

Brexil, mikrogranüler formülasyonda, LSA ile kompleks oluşturan mikro besinlere dayalı, yaprak uygulamalarında mikro eksiklikleri önleyebilen ve giderebilen bir ürün serisidir.

BREXIL®'de kompleks mikrobesinler için kullanılan LSA, sentetik şelatlama maddeleriyle kıyaslandığında daha iyi agronomik etkinlik sağlar. LSA doğal bir kökene sahiptir ve bitki tarafından birçok fizyolojik işlemi geliştirmek için tanınır ve kullanılır.

Valagro için garantili LSA tedariği, sentetik şelatlama maddelerindeki piyasa dalgalanmalarından korunarak yetiştiricilere BREXIL® ürünlerinin sürekli bulunabilirliğini garanti eder. BREXIL® serisi, sentetik şelatlara alternatif, etkili, sürdürülebilir ve güvenli bir çözüm sunar.

 

Videoyu izleyin ve Brexil Line'ın tüm avantajlarını keşfedin

 

 

Biostimülantlar ve yaprak NPKgübreleri, verim kayıplarını önlemek için uygun çözümler sunar

Hammadde kıtlığı ve tedarik zincirinin bozulması, geleneksel NPK gübrelerinin kullanımını zorlaştıracaktır. Yeterli besin kaynağı olmadan, dünyadaki hektarlarca mahsul, yüksek verim için yeterli kaynağa sahip olmayabilir. Bu kritik durumun etkisini en aza indirerek ekinlerin “daha azla daha fazlasını” üretmesine yardımcı olabilecek başka Valagro çözümleri de var: bitki biostimulantları ve yaprak NPK gübreleri.

Bitki Biostimulantları, Avrupa Biostimülant Konseyi (EBIC) tanımına göre, işlevi ürünün besin içeriğinden bağımsız olarak bitki besleme süreçlerini teşvik etmek olan AB gübreleme ürünleridir. Biyostimulantların kullanımı, bitkiyi ve/veya rizosferi şu yollarla iyileştirir:

  • Besin kullanım verimliliğini artırmak
  • Abiyotik strese toleransı arttırmak
  • Kalite özelliklerini geliştirmek
  • Toprakta veya rizosferde sınırlı besinlerin alınabilirliğini artırır.

 

Besin alımına doğrudan etki eden Bitki Biostimulantları

Besin alımı üzerinde doğrudan etkiye sahip Bitki Biostimulantları ile ilgili olarak Actiwave ve YieldON'u gösterebiliriz.
Bu iddiayı destekleyebilecek omik teknolojilerden ve saha denemelerinden elde edilen birkaç kanıtımız var.

Actiwave, kök uygulaması için bir biositimulanttır ve proton pompalarını topraktan daha fazla besin emmesi için uyarabilir.

YieldON, azot ve mikro elementler Zn ve Fe'nin alımını ve taşınmasını iyileştirebilen ve aynı zamanda fosfat kullanım verimliliğini artırabilen, tarla bitkileri için özel bir yaprak biostimülantıdır.

 

Besin alımı üzerinde dolaylı etkiye sahip Bitki Biostimulantları

Kök uygulaması için

Radifarm bir kök geliştiricidir ve besinlerin mükemmel kök emilimini sağlamak için bitki gelişiminin erken aşamalarında kullanılacak önemli bir üründür.

Viva, köklere yakın besinlerin alınabilirliğini artırarak rizosfer üzerinde hareket eder.

Talete, suyun verimli kullanılması üzerine özel yeni biostimulanttır. Bitki tarafından su kullanımının optimize edilmesi üzerindeki spesifik etkisinin yanı sıra, ürünün su alımı üzerinde de bir etkisi olabileceği gösterilmiştir. Dolaylı olarak, bu aynı zamanda toprak çözeltisinde bulunan besinlerin alınması ile de bağlantılı olabilir.

Yapraktan uygulama için

Bitki metabolizması üzerindeki olumlu etkileri ile Mc Extra ve Mc Cream bitkideki besin maddelerinin kullanımı ilgilidir.

Megafol, stres önleyici ve büyüme aktivatörüdür ve bitkinin yetersiz beslenme nedeniyle kritik zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olabilir.
Ayrıca, bitkide absorpsiyonlarını iyileştirmek için Megafol'u yaprak NPK gübreleri ile birlikte kullanmanızı öneririz.

 

Broşürleri indirin

Derinlemesine içgörüler mi istiyorsunuz? Uygulamayı indirin veya e-Hub portalını ziyaret edin!